Bosanska nacionalna manjina u Austriji


Podržavam inicijativu Bosanske akademske zajednice u Austriji o podnošenju zahtjeva austrijskim vlastima za priznanje bosanske nacionalne manjine u Austriji.

Naš pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti garantuje zaštitu Vaših podataka i sadrži informacije o upotrebi istih.

Austrijanke i Austrijanci porijeklom iz Bosne i Hercegovine generacijama žive u Republici Austriji i jedna su od najvećih i najbolje integrisanih zajednica. Pravo da budu sastavni dio bosanske nacionalne manjine u Austriji imaju svi, bez obzira na njihovu religijsku ili etničku opredjeljenost. Biti priznat kao nacionalna manjina znači prije svega dobiti potvrdu za vanredan doprinos razvoju historijskog, kulturnog i političkog života zemlje i društva. Austrijanke i Austrijanci bosanskog porijekla se i dalje žele osjećati sigurno i ne žele biti izloženi bilo kojoj stigmatizaciji.

Trenutno Austrija priznaje šest manjina koje su zaštićene ustavom države.

Iz više razloga Bosanke i Bosanci trebaju dobiti ovo priznanje:

Historija:
Bosanke i Bosanci su jedina grupa iz bivše Austro-Ugarske monarhije kojoj status manjine još uvijek nije priznat.

Integracija
Bosanke i Bosanci u Austriji ali i drugdje diljem Evrope predstavljaju veoma uspješan primjer integracije.

Država

Priznanje statusa manjine pomaže objema državama, i Austriji i BiH. U Austriji utiče na stabilan razvoj države i društva, a Bosnu i Hercegovinu podržava da opstane kao multikulturalna zajednica.

Budućnost

Priznanje statusa manjine otvara perspektivu budućim generacijama, čuva dijasporu od otudjenja te je štiti i promoviše na kulturnom i socijalnom nivou.

Priznata nacionalna manjina je garant očuvanja našeg identiteta.

Link na ovu temu:

Bosanska Nacionalna Manjina u Austriji