25. Novembar 2017 u Becu25.Nov.2017 u Becu organizirane su svecanosti povodom dana drzavnosti BiH. Jedna od njih, odrzana u 10. beckoj opstini u organizaciji udruzenja „Behar“, imala je karakter svecane akademije na kojoj su, pored odrzane predstave „Sehidski rastanak“ u izvedbi KUD-a „Behar“, velikom broju gostiju obratili Abdulmedzid Sijamhodzic – vojni muftija u Austriji, Siradj Duhan – osnivac Bosanskog Akademskog Drustva u Austriji i general Atif Dudakovic – komandant petog korpusa i kasnije komandant zajednicke komande vojske FBiH.

Naglasen je znacaj ovog datuma novije historije BiH, kao i zasluge armije BiH za nastavak postojanja bosanske drzavnosti. Takodjer je naglasena potreba daljneg zajednickog rada na svim poljima u ocuvanju nacionalnog identiteta van granica BiH. Rad na projektu priznanja nacionalne manjine u Austriji je pored priznanja Bosanskog jezika slijedeci najveci projekat nase zajednice u Austriji.

 

photo by Amel Salihbasic