„Islam u Evropi“ - Sjećanje na djelo Dr. Smaila Balića (1920-2002)06.aprila 2018. godine u organizaciji  interkontinentalne Federacije za mir u svijetu (Die Foderation fur Weltfrieden) sa sjedištem u Washingtonu i Bosanskog Akademskog Društva u Austriji održana je tematska diskusija: Islam u Evropi, sa osvrtom na djelo dr. Smaila Balića.

Ovom događaju je prisustvovao veliki broj uglednih građana Austrije, a među njima je bila i direktorica IFIMES-a Camila Habsburg, koja se interesirala za bosanske poglede u Islamu, koje je utemeljio i gorljivo zastupao u Austriji Smail Balić.
O imenu i djelu Smaila Balića najprije je govorio Peter Haider – predsjednik Univerzalne Federacije za Mir u Austriji, koji ga je dobro poznavao te poštovao njegov pristup i pionirsko-prosvjetiteljski rad.

Nadalje je o dr. Baliću govorio dr. Salim Hadžić. Hadžić je naročito istakao liberalno tumačenje Islama koje je Smail Balić u svojim knjigama i tekstovima, tokom svog života, predstavljao evropskoj publici. Dr. Balić se oštro borio protiv politizacije Islama i nedovoljno potkovanog tumačenja Kur'ana.

Dr. Davud Bajramović je istakao rad Smaila Balića u Austriji na razvoju islamske zajednice, a naročito na promoviranju Bosne i njenih muslimana-Bošnjaka u Austriji. Naglasio je ulogu Bosne i njenih ljudi u Monarhiji kao pouzdanom narodu, te naveo da su ti korijeni već dugo u Austriji (npr. bosansko groblje u Lebringu kod Graz-a iz prvog svj.rata u kojem leži preko 800 mladića iz naše zemlje).

Sirađ Duhan, predsjednik Bosanskog Akademskog Društva u Austriji je podsjetio da je Islam i prije dolaska Osmanlija, mnogo ranije bio prisutan u Evropi.

Mauri su 711. godine počeli osvajanje iberijskog poluostrva. U to doba su jevreji i muslimani živjeli u harmoniji sve do inkvizicije 1492. godine kada su jevreji i muslimani prognani. Tadašnji jevreji-sefardi su se u velikom broju naselili u Bosnu. Dakle, Islam je tada važio za tolerantnu religiju, za razliku od sadašnjih tvrdnji velikog broja zapadnih učenjaka koji Islam povezuju sa terorizmom.
Smail Balić se borio i sa ovakvim jednostranim predstavama Islama u Evropi, ali i da se Islam primjeren Europi mora stalno modernizirati i unapređivati. Stoga se slobodno može reći da je Balić bio od pionira intelektualaca koji je promišljao europske modele suživota i religijske tolerancije – istakao je Duhan.

Na marginama ovog skupa, održan je i bilateralni razgovor predsjednika Bosanskog Akademskog Društva u Austriji, Sirađa Duhana i Direktorice IFIMES-a Camile Habsburg o pravcima i oblicima suradnje sa Bosanskim Akademskim Društvom u Austriji te zalaganju za priznanje statusa manjine u Austriji za bh. građane.