Akvareli profesorice Abdulić- Osmančević NericaAquarell-Arbeiten der Akad. Malerin Prof. Abdulić- Osmančević Nerica"Umjetnost je istodobno veliko zdanje ali i kolijevka za uplašenog čovjeka. Na ovim se akvarelima susreću upravo sve mjere ljudskog, mjere snage i mjere slabosti. Možda je u ovim akvarelima previše sjećanja a premalo zaborava svjesne opstrukcije."

Citat sa otvorenja umjetnicke izlozbe akvarela profesorice Abdulić- Osmančević Nerica u Banja Luci.

 

Biografija

 • Rođena 1965. g. u Banja Luci
 • Nakon završene Gimnazije studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
 • 1989. g. diplomski ispit u klasi prof. Radovana Tadića na temu „Umjetnička interpretacija stvarnosti“.
 • Prosvjetno-pedagoški rad (profesor likovne kulture) u OŠ “Kasim Hadžić” u Banja Luci, od 1989. do jula 1992.
 • Kao ratni prognanik dolazim u Austriju 1992. g. gdje obavljam razne poslove u umjetničkoj i prosvjetnoj branši i rad u grafičkoj djelatnosti.
 • Od 1995. kontinuirani kursevi slikanja i crtanja u VHS Salzburg (Narodni univerzitet). Prosvjetno-pedagoški rad u Školi za djecu sa posebnim potrebama u St. Anton, Bruck, Austrija.
 • Od 1995. intenzivni rad u tehnici akvarela.
 • 1989. do danas mnogobrojne izložbe akvarela i crteža u zemlji i inozemstvu.
 • Od 2004. član ULUBiH-a.
 • Od 2015. status istaknutug slobodnog umjetnika BiH

Nagrade / Werbe Grand Prix der Fachzeitung “Tourist Austria”:

 • Medalja „Signum Laudis“ (Prospekt Bad Mittendorf)
 • 2. mjesto za serijal od četiri plakata „Lebensräume“, Nacionalni park Hohe Tauern Austrija.