Posjeta vojno-historijskom muzeju u BečuPredstavnici Bosanskog Akademskog Društva u Austriji u posjeti vojno-historijskom muzeju u Beču

19. marta 2019, predsjednik GBAA-a DI Siradj Duhan i mag. Rosalinde Brenner razgovarali su sa vicedirektorom muzeja dr. Christoph Hatschek o stanju naše zajednice u Austriji.

Tom prilikom dr. Hatschek je upoznat o aktivnosti GBAA-a na putu priznanja bosanske nacionalne manjine u Austriji kao i o osnivanju obrazovnog fonda za studente bosanskog porijekla koji studiraju na austrijskim fakultetima.

Za nas je bila interesantna napomena Dr. Hatschek-a, da postoji povezanost u dozvoli ženama da studiraju na medicinskom fakultetu i austrijske vlasti od 1878 u Bosni i Hercegovini.  Muslimanske žene nisu smjeli pregledati muški ljekari, s toga su austrijske vlasti morale da uposle žene ljekare koje su do tada mogle da studiraju samo u Švicarskoj.
Potreba za ženskim ljekarima je konačno dovelo do toga da vlasti dozvole ženama da studiraju na austrijskim univerzitetima.

Dogovoreno je da dr. Hatschek govori o ulozi žene u Monarhiji, 11. oktobra u diplomatskoj akademiji u Beču na manifestaciji „Povelja bana Kulina – Rođendan Bosne“.