Bosanci kao nacionalna manjina u Austriji – komitet podrskeMi, smo jedna od najvećih nacionalnih zajednica u Austriji .
Mi smo jedna od najbolje integrisanih zajednica u austrijsko društvo i mjereno sa omjerom zaposlenih/nezaposlenih svrstani smo u kategoriju sa «domaćim» austrijancima.
Ne smijemo dozvoliti da se ponovi «šaptom pade Bosna» na način da nam se naš kulturni trag, naša kulturna šarolikost, zametne – to nam unuci neće oprostiti.

Sa strane Bosanskog akademskog Društva u Austriji (GBAA) , čekali smo više od dvije decenije da pokrenemo inicijativu o priznavanju naše nacionalne manjine u Austriji (prvi put postavljeno ovo pitanje u nadležnom austrijskom ministarstvu 1993. godine)  Sada uočavamo da je sazrelo vrjieme i da većina ljudi i bosanskih organizacija u Austriji podržava ovu inicijativu.
Bit će dug i trnovit put, ali preuzeli smo obavezu da ga utabamo.

Biti priznat kao nacionalna manjina, znači prije svega dobiti potvrdu za vanredan doprinos razvoju historijskog, kulturnog i političkog života zemlje i društva. Austrijanci bosanskog porijekla, žele da se i dalje sigurno osjećaju i da ne budu izloženi bilo kojoj stigmatizaciji. 

Razdvojiti sjeme od kukolja znači i distancirati se od svih vrsta radikalizma, da li dolazio od vjerskog ili nacionalnog. Također je poštovanje zakona u zemlji u kojoj živimo pretpostavka zdravog odnosa sa okruženjem. 
Za to nam treba  zajednica, priznata nacionalna manjina, koja će njegovati naš jezik, kulturu, i koja će se brinuti o očuvanju bosanskog identiteta.

U tu svrhu formiramo komitet podrške:  

Akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, Delft/Sarajevo
Najodlikovaniji živući BiH naučnik

Akademik prof. dr. Dževad Karahasan, Grac/Sarajevo
Predsjednik PEN BiH, književnik i filozof, prvi predsjednik GBAA

Amb. Jakob Finci, Sarajevo
Predsjednik Jevrejske zajednice BiH

Prof.dr. Senadin Lavic, Sarajevo
FPN predavač, Predsjednik BZK “Preporod” BiH, član upravnog odbora VKBI, član Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99”

Mag. Nataša Mirković-De Ro, Beč
Umjetnica i kompozitor

Mag. Sandy Lopičić, Grac
Umjetnik i kompozitor, docent na fakultetu za umjetnost Grac

Mag. Tina Kordić, Beč
Umjetnik, pianistkinja

Dr. Semir Sam Osmanagić, Houston/Sarajevo 
Autor, istraživač, osnivač i voditelj projekta ‘Piramida Sunca – Arheološki park Visoko’

Amb. Zlatko Dizdarević, Sarajevo
Diplomat, publicist i urednik

Antonije Pusić (alias Rambo Amadeus), Beograd
Umjetnik, futurista i filozof

Sasha Skenderija, Prag
Književnik

Prof. dr. Jasna Samić, Pariz
Orientolog, spisatelj, prevodioc
 
Daria Žilić, Zagreb
Spisateljica i pjesnikinja

Prof. Shekerinka Ivanovska, Skopje
Dekan na univerzitetu “International Slavic University”

Boro Kontić, Sarajevo
Direktor Medija Centra (bivši Gl. Urednik II programa Radija)

Zijah Sokolović, Ljubljana / Beč
Umjetnik (jedan od članova osnivača GBAA)

Hanka Paldum, Sarajevo
Umjetnica

Mile Stojić, Sarajevo
Pjesnik, esejist, novinar

Miroslav Prstojević, Beč
Književnik, publicista i izdavač, član PEN kluba Austrije

Dr. Dragan Tur, Beč
Stomatolog

Svjetlana  Bukvić, New York
Kompozitor i producent

Univ. prof.dr.Slavko Kulić, Zagreb
Predsjednik Znanstvenog društva ekonomista Hrvatske

Dr. Adis Fejzić, Brisbane, Australia
Skulptor, konceptualist

Prof. Josip Slisko Ignjatov, Mexiko City
Profesor

Sonja Lokar, Ljubljana
Int. Gender Expert

Prof. Amra Sabić El-Rayess, New York
Columbia University

Sunita Bosnić, Bec
Novinar i publicista

 

Do našeg uspjeha
Siradj Duhan