Dodjela GBAA award za najboljeg studenta 2019 porijeklom iz BiH u Austriji11, oktobra 2019, dodijeljen je GBAA award Amini Čačković uz novcanu nagradu od 1000 EUR
 Amina Čačković , 23 godine porijeklom iz Brčkog, diplomirala bachelor sa odličnim uspjehom.

„Iako sam kao dijete otišla iz BiH, ostala sam vezana za svoju domovinu. Želja da naučim više o našoj historiji i književnosti te da bosanski jezik još bolje savladam, postala je godinama veća. Iz tog razloga sam upisala slavistiku 2014. godine u Beču.
Željela bih drugima dati osjećaj da mogu sve postići i uspjeti ako vjeruju u sebe.“
Nagradu je urucio univ.prof. Dževad Karahasan, suosnivač GBAA.