Kooperacija izmedju Universal Peace Federation i GBAAPotpisan sporazum o saradnji izmedju Universal Peace Federation (UPF) i GBAA

Bec, 07 April 2017 – u austrijskom glavnom gradu razmatran je sporazum o suradnji izmedju jedne od najvecih svjetskih nevladinih organizacija UPF (Universal Peace Federation) i Bosanskog Akademskog Drustva u Austriji (GBAA – Gesellschaft Bosnischer Akademiker in Österreich), na polju znanosti, obrazovanja i kulture. Sporazum (MoU) su potpisali predsjednici ovih asocijacija: DI Siradj Duhan (GBAA) i Peter Haider (UPF).

UPF ima sjediste u Washingtonu (SAD), a osnovan je prije vise decenija u Koreji (RoK). UPF ima svoje aktivnosti u preko stotinu i dvadeset zemlja na svih pet kontinenata svijeta. Ova Udruga ima konsultativni status preko EcoSoc-a sa sistemom Ujedinjenih Nacija. UPF je izuzetno aktivan u Austriji i organizira cijeli niz dogadjaja.

UPF se ovim Sporazumom o suradnji obavezao aktivno promovirati i podrzati rad GBAA u Austriji i inostranstvu, te organizirati zajednicke dogadjaje u narednom periodu. Ovo je jos jedan uspjeh na jacanju pozicije GBAA, a sve u cilju poboljsanja polozaja Bosanaca u Austriji.

Bec, 07. April 2017