Susret sa gradiscanskim HrvatimaBosansko Akademsko Drustvo u Austriji (GBAA) otpocelo razgovore sa priznatim nacionalnim manjinama

Susret sa gradiscanskim Hrvatima

8. aprila 2017 uprilicen je susret predstavnika Bosanskog Akademskog Drustva i gradiscanskih Hrvata.

U prostorijama kulturnog centra gradiscanskih Hrvata u Becu, razgovarano je o polozaju manjina i znacaju priznanja nacionalne manjine.

Takodjer je razmatrana mogucnost saradnje izmedju dvije organizacije, kao i o mogucnosti zajednickog nastupa prema vlastima, gdje bi i ostale priznate manjine bile ukljucene.

Dogovoreno je da se uprilici slijedeci sastanak sa vecim brojem predstavnika obje strane i konkretizira vid saradnje. Tom prilikom je predlozeno i potpisivanje MoU – sporazuma o saradnji.

GBAA ce nastaviti susrete sa ostalim nacionalnim manjinama.