Smail BalicSmail Balic, rodjen 1920 u Mostaru. Umro je u martu 2002 u mjestu Zwerndorf u blizini Beca. Studirao je u Sarajevu islamsku teologiju. Doktorirao je u Becu 1945  sa temom: Duhovna pokretacka snaga u bosanskohercegovackom islamu. Nakon 1945 predavao je orijentalistiku u Becu. 1962-1963 bio je docent za njemacki jezik na privatnom koledzu u Kuvajtu. Od 1963 do 1984 radio je u austrijskoj nacionalnoj biblioteci kao naucni bibliotekar i sef za orijentalne jezike i arapska pisma. Bio je i fellow kraljevskog instituta za islamsko razmisljanje u Jordanu. Kao priznati islamski naucnik, zauzimao se za integrativno shvacanje islama , za odvajanje islama od politike, a narocito se kriticki odnosio sa politickom instrumentalizacijom islama. Posljednjih godina mnoge studije i predavanja posvetio je vracanju islama onakvog kakav je ranije bio na nasem tlu. Za svoj rad odlikovan je 1995 u Austriji Ordenom za nauku i umjetnost 1. klase. Kao clan Bosanskog Akademskog Drustva u Austriji, objavljivanjem svoje poslednje knjige Zaboravljeni Islam, ostavio je neizbrisiv trag u Bosanskoj i Bosnjackoj kulturi. Promociju knjige "Zaboravljeni islam"  u Sarajevu, zavrsio je akademik Vladimir Premec nadahnutim rijecima: Besmrtnim bogovima hvala sto Bosna ima takvog Hercegovca.

Najpoznatija djela Smaila Balica:

  • Islam u srednjovjekovnoj Madjarskoj 1965
  • Kultura Bosnjaka ,1973, Bec
  • Nepoznata Bosna , 1992, Köln
  • Islam – u skladu sa Evropom?, 1994, Bec
  • Zaboravljeni Islam, 2000, Bosansko Akademsko Drustvo u Austriji