BADEU_ Memorandum

Memorandum

Bosanskih akademskih zajednica u zemljama Evrope o osnivanju zajedničke asocijacije

Bosansko Akademsko Društvo u Evropi – BADEU

 

Dana 4. Marta 2022., u Ljubljani, na zajedničkom sastanku  predstavnika bosanskih akademskih društava:

Bosansko Akademsko Društvo u Austriji (nadalje BADA)

Bosansko Akademsko Društvo u Sloveniji (nadalje BADS)

Bosansko Akademsko Društvo u Nizozemskoj – NAUK (nadalje BADNL)

Bosansko Akademsko Društvo u Njemačkoj (nadalje BADD) *

je odlučeno:

– da se navedena društva udruže u zajedničku asocijaciju BADEU- Bosansko Akademsko Društvo Evrope;

– da zajedničkim snagama i kapacitetima promovišu i doprinesu  statusu bosanske  kulture, umjetnosti, nauke,  privrede i drugih društvenih djelatnosti;

– da članstvo u BADEU može biti i individualno iz država u kojima BAD još nije osnovan;

– da rade na očuvanju i jačanju bosanskog identiteta u Evropi.

Nastojanja i dogovore potvrdjujemo ovim memorandumom.

Potpisnici su saglasni da saradnja na kulturnom, umjetničkom, naučnom, privrednom i društvenom planu Bosanki i Bosanaca u Evropi treba da se ostvari kroz:

  • Zajedničke projekte koji imaju za cilj očuvanje i afirmaciju  bosanskog identiteta u Evropi;
  • Rad i podršku ka  priznanju BOSANSKE nacionalne manjine u evropskim zemljama u kojima postoji osnova za to;
  • Zajedničke kulturne, umjetničke, tradicionalne, naučne i druge manifestacije,  te javne dogadjaje od važnosti za Bosanke i Bosance u Evropi i svijetu;
  • Druge forme naučne, privredne i poslovne  saradnje, uključujući i zajedničko investiranje u BiH;
  • Poštivanje Akademskog Kodeksa ponašanja BADEU koji će nastati u narednim mjesecima

Autorizovani predstavnici gore navedenih  bosanskih akademskih društava saglasni su da atmosfera saradnje i razvoja  navedeni  u ovom dokumentu, treba da formiranjem BADEU donese boljitak bosanskoj zajednici u Evropi i da se pozitivno odražavaju i na BiH.

Ovaj zajednički Memorandum će biti osnova  suradnje i proširenja BADEU .  Svaka  bosanska akademska udruga  u Evropi  će svojim prihvatanjem  i supotpisivanjem  ovog Memoranduma  imati prava i obaveze kao i sve  ostale članice, potpisnice.

Ovaj Memorandum je baza za izradu Statuta BADEU i ostalih dokumenata potrebnih za registraciju i funkcionisanje asocijacije.

Sjedište BADEU je u Beču, Austrija.

Ljubljana, 04.mart, 2022. godine