Bosanska ambasada u Austriji

GBAA u posjeti Ambasadi Republike BiH u Austriji

Predstavnici Bosanskog Akademskog Društva u Austriji u posjeti ambasadi Republike Bosne i Hercegovine.

29. januara 2019, predsjednik GBAA-a Sirađ Duhan i dr. Anis Bajraktarević razgovarali su sa ambasadorom Republike BiH, dr. Kemalom Kozarićem o stanju naše zajednice u Austriji.

Tom prilikom naš ambasador je upoznat o aktivnosti GBAA-a na putu priznanja bosanske nacionalne manjine u Austriji kao i o novim projektima: osnivanju obrazovnog fonda i obilježavanju 830. godišnjice Povelje bana Kulina (i time rođendana Bosne). Dogovoreno je da ove godine manifestacija Bosanskog Akademskog Društva bude sastavni dio kulturne manifestacije „Dani kulture BiH u Austriji“ koja će biti pod pokroviteljstvom ambasade Republike Bosne i Hercegovine.

bs_BABS