Dr. Michael Ludwig

Bečki gradonačelnik Dr. Michael Ludwig

25. juna 2019, predsjednik GBAA-a Sirađ Duhan i umjetnik Hajrudin Diman razgovarali su sa gradonačelnikom grada Beča dr. Michael Ludwig-om o stanju naše zajednice u Austriji.

Tom prilikom naš gradonačelnik je upoznat o aktivnosti GBAA. Dr. Ludwig pokazao je veliko interesovanje o počasnom članstvu Simona Wiesenthal-a naše bosanske zajednice u Austriji.Posebno su naglašeni slijedeći projekti GBAA : osnivanje obrazovnog fonda i obilježavanje 830. godišnjice Povelje bana Kulina (rođendana Bosne).
Posebno su naglašeni slijedeći projekti GBAA : osnivanje obrazovnog fonda i obilježavanje 830. godišnjice Povelje bana Kulina (rođendana Bosne).
Razgovarano je i o konkretnoj saradnji izmedju GBAA i bečkih kulturnih institucija.

Gradonačelnik dr. Ludwig će se, kao počasni gost, obratiti publici za vrijeme naše manifestacije 11. Oktobra u diplomatskoj akademiji.

Gospodinu gradonačelniku predate su dvije knjige ,kao GBAA poklon, opštinskoj biblioteci : „Bosnia a short history“ britanskog historicara Noel-a Malcolm-a i „Kuća za umorne „ našeg književnika Dževada Karahasana.

bs_BABS