Smail Balić

Smail Balić

Smail Balic, rođen 1920 u Mostaru. Umro je u martu 2002 u mjestu Zwerndorf u blizini Beča.

Studirao je u Sarajevu islamsku teologiju. Doktorirao je u Beču 1945 sa temom: Duhovna pokretačka snaga u bosanskohercegovačkom islamu. Nakon 1945 predavao je orijentalistiku u Beču. 1962-1963 bio je docent za njemački jezik na privatnom koledzu u Kuvajtu. Od 1963 do 1984 radio je u austrijskoj nacionalnoj biblioteci kao naučni bibliotekar i šef za orijentalne jezike i arapska pisma. Bio je i fellow kraljevskog instituta za islamsko razmišljanje u Jordanu.

Kao priznati islamski naučnik, zauzimao se za integrativno shvaćanje islama, za odvajanje islama od politike, a naročito se kritički odnosio sa političkom instrumentalizacijom islama. Posljednjih godina mnoge studije i predavanja posvetio je vraćanju islama onakvog kakav je ranije bio na našem tlu. Za svoj rad odlikovan je 1995 u Austriji Ordenom za nauku i umjetnost 1. klase. Kao član Bosanskog Akademskog Društva u Austriji, objavljivanjem svoje poslednje knjige Zaboravljeni Islam, ostavio je neizbrisiv trag u Bosanskoj i Bosnjačkoj kulturi. Promociju knjige "Zaboravljeni islam" u Sarajevu, završio je akademik Vladimir Premec nadahnutim riječima: Besmrtnim bogovima hvala sto Bosna ima takvog Hercegovca.

Najpoznatija djela Smaila Balića:

  • Islam u srednjovjekovnoj Mađarskoj 1965
  • Kultura Bošnjaka ,1973, Beč
  • Nepoznata Bosna , 1992, Köln
  • Islam – u skladu sa Evropom?, 1994, Beč
  • Zaboravljeni Islam, 2000, Bosansko Akademsko Društvo u Austriji
bs_BABS