Univ.-Prof. Dr. Kemal Hanjalić

Univ.-Prof. Dr. Kemal Hanjalić

BH-Akademiker - Univ.-Prof. Dr. Kemal HanjalićUniverzitetski profesor i doktor tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida.

Rođen je 30. novembra 1939. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina Bio je dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu (1984-85), gradonačelnik Sarajeva (1985-87), član Izvršnog vijeća SR BiH (1987-91), ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Bosne i Hercegovine (1991-93.) te predavač na nekoliko svjetskih univerziteta. Dobio je više nagrada i priznanja. Član je ANU BiH od 1981. godine.

Kemal Hanjalić je završio Mašinski fakultet u Sarajevu 1964., Magistrirao je 1966. na Postdiplomskoj školi iz termodinamike Univerziteta u Briminghamu a doktorirao 1970. iz mehanike fluida na Imperial College of Science and Technology Univerziteta u Londonu. Od 1964. radi u Istraživačko-razvojnom centru (kasnije Institutu) za termotehniku i nuklearnu tehniku, ITEN / Energoinvest i kao asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, gdje je 1968. izabran za predavača, 1972. za docenta, 1976. za vanrednog, a 1979. za redovnog profesora. Predavao je Toplotne turbomašine i Mehaniku fluida. U julu 1991. odlazi na Univerzitet Erlangen u Nürnbergu kao gostujući profesor. Od 1993. je profesor na Tehnološkom univerzitetu u Michiganu u SAD, a od 1994. šef Katedre za termo-fluidne nauke Tehničkog univerziteta u Delftu u Holandiji. Nakon emeritiranja 31. marta. 2005. do septembra 2006. radi kao gostujući profesor na Tehničkom univerzitetu u Darmstadtu, zatim kratko na Univerzitetu u Krakowu. Od 2007-10. je profesor i titular EU katedre Marie Curie na Odjelu za mehaniku i aeronautiku Sapienza Univerziteta u Rimu, gdje ponovo predaje u ljetnom semestru 2011.

Član je Američkog udruženja mašinskih inženjera (ASME), Američkog društva fizičara (APS), Međunarodnog udruženja za hidraulička istraživanja (IAHR), Evropske zajednice za protok, turbulenciju i sagorjevanje (ERCOFTAC). Od 2005. godine je član britanske Royal Academy of Engineering. Član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH)

Neke od nagrada:

  • Dvadesetsedmojulska nagrada BiH (1989)
  • Ordena lava od Predsjednika Finske (1986)
  • Njemacka istraživačka nagrada Max-Plank (1992)
  • Pocasni doktor nauka univerziteta Reims, Francuska (2009)
  • Oficirski Orden Oranje-Nassau, holandske kraljice (2010)
bs_BABS