ABAF i GBAA

Kooperacija izmedju ABAF i GBAA

Australsko-bosanski akademski forum osnovan u Melbournu 14. novembra 2015. (Australian Bosnian Academic Forum Inc) je neprofitna organizacija čiji je cilj afirmacija bh. zajednice u australskom multikulturalnom društvu. Forum je registrovan u Viktoriji, ali saradjuje sa svim postojećim bh. organizacijama širom Australije, uključujući Australsku uniju bh. asocijacija (AUBHA) i Ambasadu BiH u Canberri.

Forum je otvoren za pristup i učešće u radu svim prominentnim i uticajnim pojedincima izaustralskog javnog života koji svojim radom i zalaganjem pomažu napredak bh. zajednice u Australiji te podržavaju ideju Bosne i Hrcegovine kao jedinstvene, demokratske i slobodne države svih njenih građana i naroda.

8.aprila 2017, potpisan je MoU sa Bosanskim Akademskim Drustvom u Austriji 

bs_BABS