Ženski hor "Mimosen"

Ženski hor "Mimosen"

Hor Mimoze, kao prvi zvuk zena bosanskohercegovackog porijekla u Austriji je nastao pocetkom Februara 2016-e godine. Pokrenut je na inicijativu „Frauen Forum“, koji djeluje u sklopu Bosanskog Akademskog Drustva u Austriji. Od samog pocetka, na poziciji umjetnickog rukovoditelja hora Mimoze nalazi se mlada sopranistica Selma Aljovic.

Hor izvodi A-capella sevdalinke, tradicionalne bosanske melodije koje su aranzirane i prilagodjene za dvoglasni zenski zbor. Hor trenutno broji 25 aktivnih clanica, a nastupao je u vise gradova Austrije i inostranstvu.

bs_BABS